Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp
Điện thoại: 02773508109
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch phòng chống COVID-19 của trường MG Phú Thuận A.

      

UBND HUYỆN HỒNG NGỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẪU GIÁO

PHÚ THUẬN A

                                                                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 75/KH-MGPTA

       Hồng Ngự, ngày 19 tháng 5  năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH

Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Trường MG Phú Thuận A

 

Căn cứ Công văn số 584/BCĐ ngày 11/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 về việc thực hiện nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19;

Thực hiện Công văn số 343/KH-MGPTA ngày 11/5/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hồng Ngự về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của ngành Giáo dục và Đào tạo.

Trường Mẫu giáo Phú Thuận A xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với các nội dung như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 1. Mục đích
 • Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, học sinh, cha mẹ học sinh về nguyên nhân, hậu quả, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các nhà trường.
 • Triển khai các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại trường học, đảm bảo các điều kiên về vệ sinh học đường, nguồn lực và cơ sở vật chất sẳn có, đảm bảo kịp thời các tình huống khi dịch Covid-19  xảy ra trong trường học.
 • Theo dõi, quản lí sức khỏe của học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên, giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh dịch, hoặc nghi ngờ mắc bệnh dịch để chủ động ứng phó, góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của trẻ em, học sinh, giáo viên, nhân viên và ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan của dịch bệnh trong trường học.
 1. Yêu cầu
 • Việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong nhà trường phải được quan tâm thực hiện thường xuyên, phù hợp với tình hình thực tế và đạt hiệu quả tốt.
 • Nhà trường cần phát huy tính chủ động, tích cực trong việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 để đạt mục đích đề ra.
 1. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
 • Thực hiện tốt Quyết định số 2566/QĐ-BGDĐT, ngày 09/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học.
 • Chủ động phối hợp chặt chẽ với Trạm Y tế xã xây dựng kế hoạch bảo vệ, chăm sóc sức khỏe học sinh; xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
 • Thành lập Ban Chỉ đạo của trường phân công trách nhiệm cụ thể từng thành viên và tuyên truyên, giáo dục cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
 • Theo dõi và quản lí tốt sức khỏe học sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường nhằm phát hiện sớm các trường họp bất thường, nghi mắc bệnh để kịp thời thông báo ngay cho cơ quan Y tế khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch bệnh xuất hiện và lây lan trong trường học.
 • Cập nhật, theo dõi, liên hệ thường xuyên với các cơ quan quản lí trực tiếp (Phòng Giáo dục và Đào tạo), Ban Chỉ đạo phòng, chng dịch bệnh Covid-19 địa phương; cập nhật đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo, thông tin chính thống để triển khai, phổ biến trong nhà trường.
 • Khẩn trương triển khai đầy đủ, kịp thời các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của các cấp quản lí.
 • Tăng cường phối hợp với cha mẹ học để nắm bắt kịp thời tình hình, diễn biến sức khỏe học sinh, Nhà trường nhập số theo dõi sức khỏe học sinh.
 • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, cung cấp đầy đủ tình hình dịch bệnh, mức độ nguy hiểm, công tác phòng, chống dịch,... giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh không hoang mang, không sợ hãi và cũng không mất cảnh giác, bình tĩnh đối phó với dịch bệnh.
 • Hướng dẫn học sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc miệng bằng nước sát khuẩn miệng; che miệng và mũi khi ho hoặc hát hơi... ( thực hiện theo Công văn số 914/BYT-MT ngày 26/02/2020 của Bộ Y tế).
 • Nhà trường phối hợp với các Cơ sở y tế để khử khuẩn, đảm bảo vệ sinh trường, lớp trước và sau buổi học. Thực hiện đầy đủ các hoạt động vệ sinh trường lớp để phòng bệnh; đảm bảo an toàn thực phẩm, cung cấp đủ nước uống, nước sạch; thường xuyên làm vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn lớp học.
 • Chủ động, phối họp chặt chẽ với các ban, ngành chức năng tại địa phương tổ chức tuyên truyền và phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh để nâng cao nhận thức và ý thức phòng tránh dịch bệnh, không hoang mang, không chủ quan và có đủ kiến thức để tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
 • Chủ động báo cáo khi phát hiện các trường họp nghi nhiễm bệnh của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cho cơ quan y tế địa phương và Phòng Giáo dục và Đào tạo để có biện pháp xử lí kịp thời.
 • Phân công giáo viên, nhân viên trực ở cổng trường để quan sát đầu giờ khi học sinh vào trường, kiểm tra các biểu hiện như sốt, ho, số mũi,... hướng dẫn học sinh đeo khẩu trang.
 • Nhân viên y tế trường học hoặc cán bộ kiêm nhiệm công tác Y tế trường học trang bị đồ bảo hộ y tế; khi tiếp xúc, kiểm tra sức khỏe cho học sinh phải sử dụng găng tay y tế, khẩu trang, trang phục y tế; thường xuyên sát khuẩn để tránh lây nhiễm.
 • Mở cửa sổ thông thoáng tất cả các lớp học tạo thông thoáng không khí.

-  Tiếp tục hướng dẫn học sinh thực hiện các kĩ năng phòng, chng dịch bệnh, tự chăm sóc sức khỏe, công tác an toàn thực phâm, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường (rửa tay băng xà phòng, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, tô chức các hoạt động vệ sinh môi trường tại trường học, tuân thủ việc ăn chín, uống chín...). Bảo đảm dinh dưỡng họp lí kết hợp với chế độ rèn luyện thể lực phù họp với độ tuổi, thể trạng của trẻ.

 • Huy động sự tham gia của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc giám sát công tác chăm sóc sức khỏe học sinh, vệ sinh trường lớp.
 • Hiệu trưởng rà soát và nắm chắc danh sách học sinh, giáo viên, cán bộ nhân viên hoặc người thân của học sinh, giáo viên trở về từ những nơi có vùng dịch và từ vùng có nguy cơ lây nhiềm cao dịch bệnh Covid-19 báo cáo khẩn về Phòng Giáo dục và Đào tạo (nếu có) và cập nhật thường xuyên khi còn dịch.
 • Hiệu trưởng có trách nhiệm báo cáo những trường hợp học sinh bị ho, sốt hoặc nghi ngờ về cơ sở Y tế địa phương và Phòng Giáo dục và Đào tạo.
 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Căn cứ tình hình thực tiễn của đơn vị xây dựng Kế hoạch, phương án tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.
 • Xây dựng phương án cụ thể, chi tiết (giả định các tình huống cụ thể) để sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh.
 • Phân công cán bộ phụ trách từng công việc rõ ràng như: Không cho phụ huynh vào trong trường học, bố trí vị trí thuận lợi đê kiểm tra thân nhiệt học sinh, bố trí phòng để theo dõi sức khỏe học sinh, nước rửa và dung dịch khử trùng...đảm bảo số lượt học sinh rửa tay của Bộ Y tế mà không ảnh hưởng đến giờ học của học sinh.
 • Mua sắm, trang bị đầy đủ thiết bị y tế đo thân nhiệt để đảm bảo thời gian cho học sinh trước khi vào lớp học.
 • Yêu cầu mỗi học sinh tự mang nước theo uống.
 • Chú trọng đồ dùng ăn uống của trẻ phải đảm bảo theo các tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Trên đây là kế hoạch của trường Mẫu giáo Phú Thuận A về triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nghiêm túc thực hiện kế hoạch này./.

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

 • Như trên;
 • Phòng GDĐT huyện HN;
 • Trạm Y tế xã;
 • UBND xã;
 • CB, GV, NV;
 • Lưu: VT, Thủy.

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Diễm

 

 

 

 •  
 •  

 

 


Tác giả: Phạm Thị Ngọc Nga
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết